Κωδικός 0705.75 “Kούπα ανάποδο χέρι Νο75″Strong minds discuss ideas,average minds discuss events,weak minds discuss people.” Socrates”

Κωδικός: