κωδικός 0705.120 Kούπα ανάποδο χέρι πορσελάνης : Athens”