Κωδικός 0705-138: «Kούπα ανάποδο χέρι πορσελάνης » Σκύλος με κόκκαλο «