κωδικός 1000 Kούπα πορσελάνης :”Πέτρινη εκκλησία- Στεμνίτσα”