κωδικός 0705.132 “Kούπα ανάποδο χέρι πορσελάνης :”Κυνηγός”