κωδικός 0705-137 :»Kούπα ανάποδο χέρι πορσελάνης με γάτα»