0705γγ-Β2- Κούπα ίσια πορσελάνη ‘ανάποδο χέρι με αστερίες

Κωδικός: 0705γγ-Β2- Κούπα ίσια πορσελάνη 'ανάποδο χέρι με αστερίες