ΡΟΔΙΑ -Κωδικός :0753-Β32″Φλιτζάνι τσαγιού με ρόδια”