κωδ.1000.πηλιωρίτικο χωριό :Κούπα ίσια πορσελάνης με τοπωνύμιο “Μακρυνίτσα”

κωδ.1000.πηλιωρίτικο χωριό :Κούπα ίσια πορσελάνης με τοπωνύμιο “Μακρυνίτσα”

κωδ.1000.πηλιωρίτικο χωριό :Κούπα ίσια πορσελάνης με τοπωνύμιο "Μακρυνίτσα"

Share