Κωδικός : 1000-B40 «Κούπα ίσια πορσελάνη σε πίνακα ζωγραφικής – μνημεία της Αθήνας»