Κωδικός :6500 “Μαγνητάκια πεταλούδες δίαφορα μεγέθη”