Κωδικός :6305″Μαγνητάκι ξύλινο ψαράκι με τοπωνύμιο “