Κωδικός :6302 «Μαγνητάκια ξύλινα πιατακια με τοπωνύμια… «