Κωδικός :6225 “Μαγνητάκι ξύλινο καραβάκι με τοπωνύμιο”