Ρόδια κωδικός0758-Β32 : φλιτζάνι καφέ μεγάλο με ρόδια