Ρόδια κωδικός1057-Β32 1049-Β32:κουτάλες ξεκούρασης μικρή -μεγάλη με ρόδια