Κωδικός :2089 “Σφηνάκια φθοριωμένα με νησιώτικα τοπία “