Κωδικός :2089 «Σφηνάκια φθοριωμένα με τοπωνύμιο Ικαρία-Ιος «