Κωδικός :2089 “Σφηνάκια φθοριωμένα με τοπωνύμιο Ικαρία-Ιος “