Κωδικός :2049μάτι «Ποτήρι γυάλινο με χέρι και καπάκι και καλαμάκι με μάτι»