Κωδικός :2014Σκ «Σφηνακια ψηλά με σκυλάκια» (Copy)