Κωδικός : 2014ελ «Σφηνάκια ψηλά με ΕΛΙΑ» 2089ελ «Σφηνάκια φθοριωμένα με ΕΛΙΑ»