Κωδικός : 1400.1800 «κούπα πορσελάνη με σχέδιο καρδιά με γράμματα για Θεσσαλονίκη

Κωδικός : 1400.1800 «κούπα πορσελάνη με σχέδιο καρδιά με γράμματα για Θεσσαλονίκη

Κωδικός : 1400.1800 "κούπα πορσελάνη με σχέδιο καρδιά με γράμματα για Θεσσαλονίκη

Share