Κωδικός : 1400.1800 «κούπα πορσελάνη με σχέδιο καρδιά με γράμματα για Κω