Κωδικός :1315 “κούπα λευκή γύρω γύρω Αθήνα -ΑΚΡΟΠΟΛΗ”