Κωδικός :1010.Β14 «κούπα πορσελάνη με μαύρο τοίχο Greece»