Κωδικός :1010.Β14 “κούπα πορσελάνη με μαύρο τοίχο Greece”

Κωδικός: