Κωδικός :1002.222 «Κούπα πορσελάνη με μαύρο γραμμικό της Αθήνας»