Κωδικός : 1000.231 «Κούπα πορσελάνης «τυχερή κούπα.. «