Κωδικός : 1000-223 “Κούπα ίσια πορσελάνη σε πίνακα ζωγραφικής – μνημεία της Αθήνας”

Κωδικός : 1000-223 “Κούπα ίσια πορσελάνη σε πίνακα ζωγραφικής – μνημεία της Αθήνας”

Κωδικός : 1000-B40 "Κούπα ίσια πορσελάνη σε πίνακα ζωγραφικής - μνημεία της Αθήνας"

Share