Κωδικός :1000.1703 «κούπα πορσελάνη με σχέδιο φέσι με Ελληνική σημαία»