Κωδικός : 0727 «Κούπα με κουτάλι με χάρτη Κρήτης-Χανιά»