Κωδικός : 0727 “Κούπα με κουτάλι με τοπίο ορεινό “