Κούπα με κουτάλι με τοπίο θαλασσινό

Κωδικός: 0727 "Κούπα με κουτάλι με τοπίο θαλασσινό "