“Κούπα με κουτάλι με τοπίο θαλασσινό “

Κωδικός: 0727 "Κούπα με κουτάλι με τοπίο θαλασσινό "