Κωδικός :0708ελια “Κούπα κοντή φαρδιά με ελια και τοπωνύμιο “