Μάτια-κωδ 1010-Β5 “Κούπα ίσια πορσελάνης γύρω γυρω με μάτια “