Μάτι Κωδικός :0705 άγκυρα «Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη με άγκυρα μάτι»