Κωδικός :0705μάτι ψάρι “Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη με μάτι-ψάρι”