Κωδικός :0705μάτι ψάρι «Κούπα ανάποδο χέρι πορσελάνη με μάτι-ψάρι»