Κωδικός 0704 :”Κούπα οβάλ με τοπωνύμιο με νησιώτικο τοπίο”