Κωδικός :0320. 88″ Υπάρχουν άνθρωποι τόσο ΦΤΩΧΟΙ που το μόνο πράγμα που έχουν είναι ΧΡΗΜΑΤΑ.”

Κωδικός :0320. 88″ Υπάρχουν άνθρωποι τόσο ΦΤΩΧΟΙ που το μόνο πράγμα που έχουν είναι ΧΡΗΜΑΤΑ.”

 " Υπάρχουν άνθρωποι τόσο ΦΤΩΧΟΙ που το μόνο πράγμα που έχουν είναι ΧΡΗΜΑΤΑ."

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share