Κωδικός :0320. 81″Call a woman STUPID,and she’ll be angry,Call her FAT and say goodbye to your dear life”

Κωδικός :0320. 81″Call a woman STUPID,and she’ll be angry,Call her FAT and say goodbye to your dear life”

 "Call a woman STUPID,and she'll be angry,Call her FAT and say goodbye to your dear life"

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share