Κωδικός :0320. 8.»ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ…Κάποιος που πληρώνει και ποτέ δεν ξεχρεώνει»