Κωδικός :0320. 8.”ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ…Κάποιος που πληρώνει και ποτέ δεν ξεχρεώνει”