Κωδικός :0320. 79″Two things are infinite: the UNIVERSE and HUMAN STUPIDITY and I’m not sure about the UNIVERSE”

Κωδικός :0320. 79″Two things are infinite: the UNIVERSE and HUMAN STUPIDITY and I’m not sure about the UNIVERSE”

"Two things are infinite: the UNIVERSE and HUMAN STUPIDITY and I'm not sure about the UNIVERSE"

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share