Κωδικός :0320. 78″when i tell you I LOVE YOU i don’t say it out of habit or to make conversation.I say it to remind you that you’re the best thing that ever happened to me.”

Κωδικός:

Δείτε επίσης