Κωδικός :0320. 70 ” Τ’ ΑΔΕΛΦΙΑ πρέπει πάντοτε με ομόνοια να ζούνε,τις λύπες μα και τις χαρές μαζί να μοιραστούνε”

Κωδικός:

Δείτε επίσης