Κωδικός :0320. 68″ Όποιος στον κόσμο γεννηθεί και έρωτα δεν κάνει ΜΟΣΧΑΡΙ εγεννήθηκε και ΒΟΔΙ θα πεθάνει!”

Κωδικός :0320. 68″ Όποιος στον κόσμο γεννηθεί και έρωτα δεν κάνει ΜΟΣΧΑΡΙ εγεννήθηκε και ΒΟΔΙ θα πεθάνει!”

" Όποιος στον κόσμο γεννηθεί και έρωτα δεν κάνει ΜΟΣΧΑΡΙ εγεννήθηκε και ΒΟΔΙ θα πεθάνει!"

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share