Κωδικός :0320. 65″ο Διάολος παντρεύτηκε και πήρε μια ΓΥΝΑΙΚΑ και απο τα ΔΥΟ ΚΕΡΑΤΑ του έβαλε αλλα ΔΕΚΑ…”

Κωδικός :0320. 65″ο Διάολος παντρεύτηκε και πήρε μια ΓΥΝΑΙΚΑ και απο τα ΔΥΟ ΚΕΡΑΤΑ του έβαλε αλλα ΔΕΚΑ…”

 "ο Διάολος παντρεύτηκε και πήρε μια ΓΥΝΑΙΚΑ και απο τα ΔΥΟ ΚΕΡΑΤΑ του έβαλε αλλα ΔΕΚΑ..."

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share