Κωδικός :0320. 64″Είναι εύκολο να πεθάνεις για μια Γυναίκα το δύσκολο είναι να ζείς μαζί της!”

Κωδικός :0320. 64″Είναι εύκολο να πεθάνεις για μια Γυναίκα το δύσκολο είναι να ζείς μαζί της!”

 "Είναι εύκολο να πεθάνεις για μια Γυναίκα το δύσκολο είναι να ζείς μαζί της!"

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share