Κωδικός :0320. 61″Αν ο πατέρας σου είναι φτωχός φταίει η μοίρα σου …Αν ο πεθερός σου είναι φτωχός φταίει η βλακεία σου..”

Κωδικός :0320. 61″Αν ο πατέρας σου είναι φτωχός φταίει η μοίρα σου …Αν ο πεθερός σου είναι φτωχός φταίει η βλακεία σου..”

 "Αν ο πατέρας σου είναι φτωχός φταίει η μοίρα σου ...Αν ο πεθερός σου είναι φτωχός φταίει η βλακεία σου.."

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share