Κωδικός :0320. 59″Στους ΧΑΖΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ δίνει τα χρήματα γιατί στους ΕΞΥΠΝΟΥΣ δεν έχει εμπιστοσύνη “

Κωδικός:

Δείτε επίσης