Κωδικός :0320. 55″ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ είναι αυτός που βγάζει περισσότερα απ όσα ξοδεύει η Γυναίκα του…ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ είναι αυτή που βρίσκει ΤΕΤΟΙΟΝ Άντρα…”

Κωδικός :0320. 55″ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ είναι αυτός που βγάζει περισσότερα απ όσα ξοδεύει η Γυναίκα του…ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ είναι αυτή που βρίσκει ΤΕΤΟΙΟΝ Άντρα…”

 "ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ είναι αυτός που βγάζει περισσότερα απ όσα ξοδεύει η Γυναίκα του...ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ είναι αυτή που βρίσκει ΤΕΤΟΙΟΝ Άντρα..."

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share