Κωδικός :0320. 54″Στο σπίτι μου ΕΓΩ είμαι το αφεντικό.η Γυναίκα μου απλώς παίρνει τις αποφάσεις!!!”

Κωδικός :0320. 54″Στο σπίτι μου ΕΓΩ είμαι το αφεντικό.η Γυναίκα μου απλώς παίρνει τις αποφάσεις!!!”

"Στο σπίτι μου ΕΓΩ είμαι το αφεντικό.η Γυναίκα μου απλώς παίρνει τις αποφάσεις!!!"

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share