Κωδικός :0320. 48.” Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ‘Ενα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα,κι όμως είναι πολυτιμο .Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει. ΄|Ομως δεν δανείζεται δεν κλέβεται,δεν αγοράζεται,δεν παίρνεται εκβιαστικά,γιατί είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται”

Κωδικός :0320. 48.” Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ‘Ενα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα,κι όμως είναι πολυτιμο .Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει. ΄|Ομως δεν δανείζεται δεν κλέβεται,δεν αγοράζεται,δεν παίρνεται εκβιαστικά,γιατί είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται”

" Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ 'Ενα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα,κι όμως είναι πολυτιμο .Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει. ΄|Ομως δεν δανείζεται δεν κλέβεται,δεν αγοράζεται,δεν παίρνεται εκβιαστικά,γιατί είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται"

Δυνατότητα να τυπωθεί και η περιοχή σας πάνω απο το κειμενάκι

Δυνατότητα να τυπωθεί το logo σας ή η ιδέα σας για λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλ 2106015583

Share